05 شهریور

ورق های فلزی روغنی که در ساخت کمد بایگانی و یا انواع مختلفی از تجهیزات بایگانی استفاده می شوند تولید شده از ورق سیاه می باشند. این ورق ها دارای کربن کم تری به نسبت ورق سیاه می باشند.

پس از اسیدشویی ورق سیاه، و پس از آن که چندین مرحله نوردکاری سرد روی آن انجام شود آنگاه به ورق روغنی نیز تبدیل می شود، این ورق ها در واقع برای ساخت سیستم های بایگانی ریلی و کمد بایگانی مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین از ورق روغنی می توان در صنایع مختلف و دیگر مصارف مختلفی که در این زمینه کاربرد دارند استفاده نمود.

تولید کمد بایگانی فلزی، انواع مختلفی از تجهیزات فلزی اداری از جمله کاربردهای این ورق می باشد که توسط صنایع شرکت پاوانکو انجام می شود.

همچنین می توان این کمدها را در ابعاد و رنگ های مختلفی نیز در بازار یافت.


تگ ها ورق فلزی