سیستم قفسه بندی ثابت اداری

سیستم قفسه بندی اداری

توضیحات

سیستم قفسه بندی ثابت ، سیستمی مناسب برای نگهداری کتاب ، زونکن ، نوارهای ویدئویی و سی دی می باشد.

ویژگی ها

در این سیستم با نصب قطعات جانبی ، نگهداری از آن پوشه آویز افقی و عمودی و انواع برگه ها و اسناد میسر میگردد.