سیستم قفسه بندی متحرک اداری (مکانیکی)

سیستم قفسه بندی اداری

توضیحات

سیستم قفسه بندی متحرک ، راه حل مناسبی برای صرفه جویی در فضا و افزایش ظرفیت فضای وجود بوده و نقش موثری در بهینه سازی از نظر فضای مورد نیاز ، برقراری نظم و ایجاد امنیت اسناد و دارک ایفا می نماید.در سیستم قفسه بندی ثابت برای دسترسی به هر ردیف از قفسه ها وجود یک اهرو ضروری می باشد و در نتیجه حجم زیادی از فضا را راهروهای بین قفسه ها اشغال میکنند

ویژگی ها

سیستمی مناسب برای نگهداری کتاب، زونکن ، نوارهای ویدئو، لوازم یدکی ، کفش و پوشاک ، و انواع جعبه هاو کارتن های مختلف میباشد. در این سیستم با نصب قطعات جانبی ، نگهداری از پوشه آویز افقی و عمودی و انواع برگه ها و اسناد میسر میگردد.