سیستم نگهداری لباس موزه ای

سیستم قفسه بندی اداری

توضیحات

این سیستم از نوع قفسه بندی متحرک بوده و مناسب برای نگهداری انواع البسه ، پارچه، کفش و سایر اشیاء موزه میباشد.

ویژگی ها

این سیستم مناسب برای موزه ها ، نمایشگاهها ، آرشیوهای لباس تئاتر و سالن های نمایش و استودیوهای فیلمبرداری و همچنین انبار تولید کنندگان پوشاک است .