سیستم آویز تابلو

سیستم قفسه بندی اداری

توضیحات

این سیستم برای نگهداری انواع تابلو ، عکس، فرش، و نقشه طراحی گردیده و علاوه بر صرفه جویی در فضا و افزایش ظرفیت ، بهترین راه حل برای دسترسی راحت و افزایش ایمنی این نوع اشیاء میباشد.

ویژگی ها

این سیستم مناسب برای موزه ها ، نمایشگاهها، مخازن نقاشی ، خط و عکس ، و سازمان های نقشه برداری و نقشه کشی بوده و در دو نوع عمودی و افقی ساخته میشود.