سیستم قفسه بندی متحرک اداری (الکتریکی)

سیستم قفسه بندی اداری

توضیحات

 

این سیستم تمام ویژگی های سیستم قفسه بندی متحرک مکانیکی را دارا بوده و از نیروی الکتریکی برای جابجایی قفسه ها استفاده میشود.

ویژگی ها

در این سیستم امکان حرکت هوشمند مجموعه ای از قفسه ها وجود دارد . ورود و خروج کاربر به راهروها توسط سنسور های نوری کنترل شده و در صورت نیاز ، حرکت قفسه ها بصورت اتوماتیک متوقف میگردد.

با بکار گیری مایکروکنترلرهای پیشرفته امکان برنامه ریزی فراهم گردیده و توانایی سیستم با توجه به نیاز کاربر قابل تغییر و گسترش است و امکان اتصال به کامپیوتر و استفاده از نرم افزار بایگانی از دیگر ویژگی های این سیستم میباشد.