سیستم قفسه بندی متحرک انبار (سنگین)

سیستم قفسه بندی اداری

توضیحات

این سیستم ضمن دارا بودن کلیه مزایای سیستم های متحرک ، دارای مزیت هایی از جمله امکان طراحی و ساخت با طول و ارتفاع بیشتر از حد معمول میباشد.

ویژگی ها

موارد استفاده از سیستم قفسه بندی نیمه سنگین ، بیشتر برای کالاهای سنگین تر از حد متعارف از جمله قطعات یدکی ، ملزومات و قطعات انبار های کالاهای نیمه سنگین و یا اشیاء موزه ها و ... می باشد.