باکس فلزی

سیستم قفسه بندی اداری

توضیحات

باکس فلزی محفظه ایست که اصطلاحا توسط بایگانها به آن قوطی ، کارتن ، پوشه دان و حتی بعضا زونکن فلزی اطلاق میشود.

ویژگی ها

با استفاده از باکس فلزی نگهداری پرونده ها با سهولت بیشتری امکان پذیر بوده و همچنین امکاناتی مانند جستجوی راحت تر ، کدینگ پرونده ها، دوام و استقامت چندین برابر نسبت به بقیه انواع زونکن از جمله مزایای این محصول می باشد.