برای اینکه از اتفاقات جلوگیری شود، لازم است تا به این موارد توجه کنید و الگوهای ایمنی را جدی بگیرید. در کنار تمام این نکات، هیچ وقت از بیمه کردن انبار خود غافل نشوید. ثبت تمام وقایع و کالاهای انبار در هنگام آسیب‌های رخ داده، می‌تواند روند پیگیری حادثه توسط بیمه را تسریع کند و تا حدودی باعث جبران ضررهای مالی شود.