سیستم آویز تابلو

توضیحات

این سیستم برای نگهداری انواع تابلو، عکس، فرش و نقشه طراحی گردیده و علاوه بر صرفه جویی در فضا و افزایش ظرفیت، بهترین راه حل برای دسترسی راحت و افزایش ایمنی این نوع اشیاء می باشد.

ویژگی ها

این سیستم مناسب برای موزه ها، نمایشگاهها، مخازن نقاشی، خط و عکس، و سازمان های نقشه برداری و نقشه کشی بوده و در دو نوع عمودی و افقی ساخته می شود.

با ما عالیترین را بخواهید