سیستم نگهداری لباس و اشیاء موزه ای

توضیحات

این سیستم از نوع قفسه بندی متحرک بوده و مناسب برای نگهداری انواع البسه، پارچه، کفش و سایر اشیاء موزه می باشد.

ویژگی ها

این سیستم مناسب برای موزه ها، نمایشگاهها، آرشیوهای لباس تئاتر و سالن های نمایش و استودیوهای فیلمبرداری و همچنین انبار تولید کنندگان پوشاک است.

با ما عالیترین را بخواهید