با ما عالیترین را بخواهید
با ما عالیترین را بخواهید

کتابخانه علوم حدیث

اطلاعات پروژه

  • اسم پروژه: کتابخانه علوم حدیث
  • طرف قرارداد: سازمان فرهنگی علوم حدیث
  • تاریخ اجرا: 1402/10/07
  • متراژ: _____________
  • موقعیت: تهران
  • نوع محصول: قفسه کتاب

توضیحات بیشتر

توضیحات بیشتر در ارتباط به پروژه اینجا قرار می گیرد.

تصاویر پروژه