با ما عالیترین را بخواهید
با ما عالیترین را بخواهید

باکس فلزی

توضیحات

باکس فلزی محفظه ایست که اصطلاحا توسط بایگانها به آن قوطی، کارتن، پوشه دان و حتی بعضا زونکن فلزی اطلاق می شود.

ویژگی ها

با استفاده از باکس فلزی نگهداری پرونده ها با سهولت بیشتری امکان پذیر بوده و همچنین امکاناتی مانند جستجوی راحت تر، کدینگ پرونده ها، دوام و استقامت چندین برابر نسبت به بقیه انواع زونکن از جمله مزایای این محصول می باشد.

با ما عالیترین را بخواهید