با ما عالیترین را بخواهید
با ما عالیترین را بخواهید

کتابخانه ملی ایران

اطلاعات پروژه

  • اسم پروژه: کتابخانه ملی ایران
  • طرف قرارداد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
  • تاریخ اجرا: 1402/12/02
  • متراژ: ______________
  • موقعیت: تهران
  • نوع محصول: قفسه متحرک

توضیحات بیشتر

توضیحات بیشتر در ارتباط به پروژه اینجا قرار می گیرد.

تصاویر پروژه