با ما عالیترین را بخواهید
با ما عالیترین را بخواهید

سیستم قفسه بندی ثابت اداری

توضیحات

سیستم قفسه بندی ثابت، سیستمی مناسب برای نگهداری کتاب، زونکن، نوارهای ویدئویی و سی دی می باشد.

ویژگی ها

در این سیستم با نصب قطعات جانبی، نگهداری از پوشه آویز افقی و عمودی و انواع برگه ها و اسناد میسر می گردد.

با ما عالیترین را بخواهید