با ما عالیترین را بخواهید
با ما عالیترین را بخواهید

سیستم قفسه بندی متحرک اداری (مکانیکی)

توضیحات

سیستم قفسه بندی متحرک، راه حل مناسبی برای صرفه جویی در فضا و افزایش ظرفیت فضای وجود بوده و نقش موثری در بهینه سازی از نظر فضای مورد نیاز، برقراری نظم و ایجاد امنیت اسناد و مدارک ایفا می نماید. در سیستم قفسه بندی ثابت برای دسترسی به هر ردیف از قفسه ها وجود یک راهرو ضروری می باشد و در نتیجه حجم زیادی از فضا را راهروهای بین قفسه ها اشغال میکنند. 

ویژگی ها

سیستمی مناسب برای نگهداری کتاب، زونکن، نوارهای ویدئو، لوازم یدکی، کفش و پوشاک، و انواع جعبه ها و کارتن های مختلف می باشد. در این سیستم با نصب قطعات جانبی، نگهداری از پوشه آویز افقی و عمودی و انواع برگه ها و اسناد میسر می گردد.

با ما عالیترین را بخواهید