با ما عالیترین را بخواهید
با ما عالیترین را بخواهید

سیستم قفسه بندی متحرک انبار (سنگین)

توضیحات

این سیستم ضمن دارا بودن کلیه مزایای سیستم های متحرک، دارای مزیت هایی از جمله امکان طراحی و ساخت با طول و ارتفاع بیشتر از حد معمول می باشد.

ویژگی ها

موارد استفاده از سیستم قفسه بندی نیمه سنگین، بیشتر برای کالاهای سنگین تر از حد متعارف از جمله قطعات یدکی، ملزومات و قطعات انبارهای کالاهای نیمه سنگین و یا اشیاء موزه ها و … می باشد.

با ما عالیترین را بخواهید